Finanční plán

Hlavní myšlenkou a vlastně i základním pilířem fungování společnosti Explicit Invest je právě finanční plán. Ačkoliv to zní zcela jednoduše, opak je pravdou. Sestavit kvalitní a především funkční rozpočet financí klienta je běh na dlouhou trať a neobejde se bez pravidelného servisu, úprav a pozměňování. Během života se totiž priority člověka mění a s nimi přichází i změna nastavení finančního portfolia.

Proto i naše práce v Explicit Invest je postavena především na kvalitní službě, nikoliv na produktu jako takovém.

 

 

Tvorba finančního plánu dle požadavků a zadání klienta je to klíčové, co nás odlišuje od bankovních úředníků, pojišťovacích makléřů a jiných prodejců produktů. Produkt sám o sobě je totiž k ničemu. Dle naší filozofie musí produkt zapadat do celkového plánu klienta stejně dobře, jako do sebe zapadají ozubená kolečka švýcarských hodinek. Teprve tehdy má smysl jakýkoliv produkt platit.

 

Cíle finančního plánu Explicit Invest

1. POSTUPNĚ ZVYŠOVAT ŽIVOTNÍ STANDARD KLIENTA

  1. Cílem finančního plánu je držet měsíční výdaje klienta na nezbytném minimu, zatímco se volné peníze zhodnocují a pracují pro něj.

 

2. ZAJISTIT VÝPADEK PŘÍJMU PRO PŘÍPAD ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ

  1. Klient by měl mít zajištěný příjem pro případ krátkodobého výpadku (např. drobný úraz / nemoc – zlomená ruka, podvrtnutý kotník, borelióza), tak především pro případ dlouhodobého omezení výdělečné činnosti (např. trvalé následky po úrazu, dlouhodobé léčení závažné nemoci, invalidní důchod, atp.).

3. NASTAVIT OCHRANU MAJETKU V ODPOVÍDAJÍCÍ VÝŠI

  1. Majetek většinou kumulujeme postupně a s velkým úsilím. Proto je důležité ho dle toho i kvalitně pojistit proti všem možným rizikům.
  2. Zapomenout nesmíme ani na odpovědnost, kterou neseme za škody způsobené na majetku a zdraví třetích osob.

4. VYTVOŘIT DOSTATEČNĚ VYSOKOU FINANČNÍ REZERVU

  1. Cílem je rozdělit volné peníze klienta a připravit kompletní plán na vytvoření krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé rezervy.
  2. Klienta učíme, jak nejefektivněji využít úlevy na daních, příspěvky od státu a zaměstnavatele, ale i jak a kam investovat své volné prostředky.

5. PORAZIT INFLACI A ZAJISTIT SE NA PENZI

  1. Zkombinovat spořicí a investiční produkty tak, aby klientovi přinášely dlouhodobě nejvyšší možné zhodnocení.
  2. Klientům sestavujeme komplexní penzijní plány, díky kterým se nemusí spoléhat pouze na stát, ale mohou do penze odejít i dříve.

Základy rodinného rozpočtu

 

Obecně lze říci, že aktiva člověku přinášejí nebo mohou přinášet nějaký výnos, zisk nebo zhodnocení. Pasiva jsou na druhou stranu všechny věci nebo produkty, které vaše peníze spotřebovávají.

 

Cílem sestavení finančního plánu od Explicit Invest je tedy postupně snižovat nebo úplně vymazat vaše pasiva a naopak vytvářet maximum aktiv, která pracují pro vás a přináší vám jakýkoliv výnos, zisk nebo zhodnocení. Výsledkem takového plánování je finanční přebytek, případně finanční nezávislost.

 

Tyto všechny produkty jsou ve cašem finančním portfoliu bezvýznamné, pokud nejsou vzájemně propojeny a pokud se vzájemně nedoplňují.

Proto svým klientům vytváříme finanční plány šité na míru jejich potřebám. Vždy je důležitější najít řešení než konkrétní produkt.

 

Jak vypadá finanční plán Explicit Invest