Zaktualizujte si životní pojistku – inflace působí i na ni!

Životní pojištění se sjednává proto, aby vždy pokrylo životní standard klientů, tedy aby za žádných okolností nemuseli slevovat ze svých stanovených cílů a zálib, na které jsou zvyklí. Vzhledem k inflaci a růstu příjmů klientů je potřeba pojistné částky po určité době aktualizovat.

 

„Aspoň něco“ nestačí

 

Životní pojištění, jak už bylo zmíněno, slouží především k udržení životního standardu. Proto je potřeba zaměřit se na situace, které bývají pro klienty likvidační, jako je smrt, invalidita a dlouhodobá pracovní neschopnost. Není tedy na místě mít pojistku pouze jako „bolestné“ v případě úrazu. Navíc je třeba mít přesně stanovené pojistné částky vůči svému příjmu a výdajům, ať už se jedná o jednotlivce, nebo rodinu. 

Jeden můj nyní skvělý klient Petr měl při první schůzce názor na pojištění „Mám aspoň něco“, což určitě nebylo dobře. Jeho příjem byl cca 50 tisíc měsíčně a výdaje 40 tisíc měsíčně, ovšem pojistnou částku na invaliditu 3. stupně měl „pouze“ 500.000 Kč. To by mu při státním invalidním důchodu, který by činil 21.642 Kč, vystačilo na rok a půl, a to pouze na pokrytí nezbytných výdajů

 

Správná pojistka pokryje výdaje

 

Při výpočtu pojistných částek vycházíme z metodiky 1 mil. Kč = 5.000 Kč na rentě neboli pravidelném měsíčním příjmu, který klientovi pojistka pokryje. Když vezmeme příklad Petra, jeho třetí invalidní stupeň jsme na nové pojistce nastavili na 5 milionů Kč, což znamená, že v případě invalidity by dostal již zmíněných 21.642 Kč měsíčně od státu a dalších 25.000 Kč měsíčně z vlastní pojistky. Zároveň je vždy potřeba brát v potaz, že v invalidním stupni klientům v průměru stoupnou výdaje o 10 % z důvodu léčebných nebo rehabilitačních výloh. 

 

V případě smrti jednotlivce nastavujeme pojistnou částku na zaplacení výloh na pohřeb a splacení dluhů. Pokud se jedná o rodinu nebo pár, spočítáme kompletní výdaje páru, na které byli dva, a opět vycházíme z metodiky 1 mil. = 5.000 Kč na rentě, aby si pozůstalí opět udrželi životní standard (v žádném případě nedoporučuji použít peníze z pojistky na splacení hypotéky, toto by bylo pro pozůstalé z dlouhodobějšího horizontu nevýhodné). A jak dosáhneme z milionu 5.000 Kč renty? Využijeme k tomu rentiérské portfolio, které nám bude z 1 milionu Kč zmíněných 5.000 Kč měsíčně generovat.

 

Jistota pro plnění cílů

 

V Explicitu se zaměřujeme na cíle našich klientů a klienti od nás získávají kvalitní finanční plán, který je v přesných číslech a časových horizontech k jejich cílům dovede. Nechceme, aby klienti slevovali ze svých vytyčených cílů, na kterých aktivně pracují, pokud přijde nečekaná situace jako vážná nemoc, úraz nebo v nejhorším případě smrt jednoho z páru. Životní pojištění je proto základem každého finančního plánu a klient tím získává jistotu splnění si svých cílů za jakýchkoliv okolností. Což je určitě lepší než „mít jen něco“.

 

Na pojistné částce záleží 

 

Bohužel jsem již na vlastní oči zažil, jak může dopadnout člověk bez pojistky nebo s nedostatečnou pojistnou částkou. Obrátila se na mě paní s prosbou o pomoc s přípravou na penzi a ptala se, zda nebude problém, že jí před 5 lety skončila insolvence. Popsala mi, že měla společně s manželem hypotéku 2 miliony na rodinný dům. Ovšem manžel těžce onemocněl s ledvinami a po 6 měsících léčby, která stála rodinu téměř veškeré úspory, protože pojištění vážných onemocnění ani invalidity neměl, bohužel zemřel. Pojištění smrti měl pouze na 10.000 Kč, což nepokrylo ani výdaje na pohřeb. Paní sama výdaje na hypoteční úvěr
a 2 děti neutáhla a skončila v insolvenci. 

 

Druhým příkladem byla známá, která měla nehodu a skončila na invalidním vozíku. Opět v rodině byli 2 děti a manžel, ovšem kompletní výdaje stouply a invalidní důchod se ani z poloviny neblížil příjmům před nehodou. Rodina byla nucena prodat rodinný dům a nyní žijí s rodiči. Pojistná smlouva zde byla bohužel pouze na 10.000 Kč na smrt, tím to končilo. 

 

Tohle jsou oba extrémní případy, které bych nikomu nepřál. Pojistná smlouva vám sice nevrátí milovaného partnera ani vám nevrátí zpátky zdraví, má ovšem za úkol zajistit finanční dopady daných případů, proto je potřeba svou pojistku hlídat a pravidelně upravovat na aktuální finanční situaci.

 

Aktualizujte, ale s rozumem

 

Při aktualizaci životního pojištění je potřeba dát si pozor na pár důležitých aspektů. Prvním z nich je, že pokud má klient investiční životní pojištění, může v případě vypovězení smlouvy přijít o naspořené peníze, a pokud si dané pojištění dával do daní, musel by zpětně dodaňovat. Z tohoto důvodu je potřeba nechat si smlouvu zkontrolovat zkušeným poradcem. Ten dokáže spočítat, jestli se klientovi vyplatí danou smlouvu úplně vypovědět a založit novou, nebo je výhodnější danou smlouvu „nechat běžet“ a k ní vytvořit druhou s navýšenými částkami. 

 

Druhý důležitý aspekt je klientova zdravotní situace. Pokud klient prodělal nemoc nebo vážný úraz během trvání staré pojistné smlouvy, může se stát, že některé pojišťovny nebudou chtít klienta přijmout bez určitých výluk, které ovšem na staré smlouvě nejsou. Před výpovědí staré smlouvy je potřeba nechat klienta v pojišťovně předocenit a tím zjistit, zda je v pořádku vypovědět starou smlouvu a založit novou, nebo zda je opět lepší stávající smlouvu nechat a vytvořit další s určitými připojištěními. Mít více pojistných smluv není nestandardní případ, víc než pětina klientů na českém trhu má smlouvy u 2 a více pojišťoven.

 

Na závěr bych chtěl zdůraznit: konzultujte veškeré drobnosti se svým finančním specialistou a životní pojistku mějte vždy aktualizovanou ke svým příjmům. Získáte tím pevnou oporu při dosahování svých finančních cílů. Přeji hodně štěstí :)

 

Michal Sekula

Finanční konzultant

 michal.sekula@explicitinvest.cz

 739 367 166

 

Zpět do kategorie: Pojištění
Zobrazit detail služby: Pojištění