Vize společnosti

Explicit pochází z latinského slova „explicitus“ a v dnešní době ho chápeme jako „velmi přesný, detailní, jasný“. Přesně v tomto duchu se nesou i finanční služby, které poskytujeme vám – našim klientům. Základním stavebním kamenem naší práce je sestavení dlouhodobého finančního plánu. Prostřednictvím něj vám pomáháme optimalizovat výdaje a postupně zvyšovat celkovou životní úroveň.

Proč s námi

Po 7 letech práce ve velké poradenské společnosti jsme cítili, že je čas využít naše znalosti a zkušenosti lépe. Češi si totiž začínají uvědomovat rostoucí význam finančního plánování a hledají partnera, který je světem financí povede. Proto jsme v roce 2016 založili společnost Explicit Invest a nastavili jasný směr našemu dalšímu podnikání.

Naše hodnoty

Explicit Invest má kořeny v baťovském Zlíně. Tomáš Baťa bral budování Zlína velmi zodpovědně. Jeho životní poslání nebylo jen vyrábět kvalitní výrobky, ale zároveň je na profesionální úrovni nabídnout zákazníkovi a poskytnout mu i kvalitní a dlouhodobý servis. Podobně to vnímáme i my. Finanční plán vám sestavíme na základě detailní analýzy vašich potřeb a přání. Následně během pravidelného servisu poznáváte reálnou hodnotu naší práce.

Jednatelé Explicit Invest

„A s kým své finance řešíte vy?“

Klíčoví členové týmu